Skip to content

Méadú Cánach do Chuideachtaí Teoranta?

January 13, 2010

 Bhí tuarisc ar leathanach tosaigh an Sunday Business Post Dé Domhnaigh go bhfuil an Rialtas ag lorg níos mó cánach ó fho-chonraitheoirí agus comhairleoirí a chuireann a gcuid seirbhísí ar fàil trí chuideachta teoranta.

Baineadh úsáid as an chóras seo leis na blianta chun cáin a laghdú.  Tá ráta an-íseal ag cuideachtaí – 12.5%.  Tá fhios agam go bhfuil sé d’aidhm ag an Rialtas dul taobh thiar den chóras seo maidir le fo-chonraitheoirí nó comhairleoirí a oibríonn gan fostaí ar bith eile sa chuideachta, seachas an fo-chonraitheoir nó an comhairleoir féin.  Ach cén chaoi a dhéanann tú idirdhealú idir duine amháin atá, cuir i gcás, ina innealtóir agus cuideachta aige, agus, abair, triúr innealtóirí ag obair le chéile agus cuideachta amháin acu?  B’fhéidir go gcuireann an dá chuideachta seirbhísí ar fáil do na custaiméirí céanna!  An mbéidh ar mo dhuine a oibríonn leis féin níos mó cáin a íoc?

Tá chuile sheans ann go mbeidh sé éasca an córas nua cánach seo a thabhairt isteach, fhad is atá muid ag caint faoi dhuine amháin, ag obair leis féin, i gcuideachta amháin.  Ach beidh sé i bhfad níos deacra i gcás beirt nó triúr.  An gcuirfidh an Rialtas iallach orthu costaisí na cuideachta – cíos, rátaí, leictreachas – a roinnt eatarthu?  Nó an ligfidh an Rialtas dóibh, toisc go bhfuil sé ró-dheacair dul i ngleic leis an fhadhb chasta seo?

An mbeidh dúshlán bunreachtúil ann mar gheall ar seo?  Bhí mé ag caint le hAbhcóide inné agus bhí sí den tuairim go mbeidh.  Ach sílim féin go mbeidh bealach i bhfad níos easca chun an fhadhb seo a réiteach.  Bheadh sé easca don innealtóir aonarach sin dul i gcomhpháirtíocht le beirt eile!  B’fhéidir!

Denise Ní Riain

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: