Skip to content

NA NAMA NA – DO DO, DO-DO DA

January 5, 2010

An bhfuil Brian Ó Lionnacháin as a mheabhar?  Tá súil agam nach bhfuil.  Ach céard tá ar siúl aige?  Ar tháinig Daidí na Nollag go luath i mbliana?  Tá fhios aige an praghas atá ar shócmhainní na mbanc faoi láthair.  Tá muid ar aon intinn faoi sin.  Ach cén fáth a bhfuil praghas níos mó á íoc ag Brian ar na sócmhainní sin?  Ní thuigim é sin.

An chéad uair eile a théann sé isteach i siopa ealaíne chun píosa ealaíne a cheannacht, céard a dhéanfaidh sé?  Breathnú ar an ticéad a bhfuil an praghas air agus ansin dul chuig an cuntar agus fiosrú ón díoltóir cén praghas a bheidh ar an phíosa faoi cheann cúig bliana?  Céard do bharúil?
An chéad uair eile a théann sé isteach i seomra taispeántais carranna ag iarraidh carr a cheannacht, céard a dhéanfaidh sé?  An ndéarfaidh sé leis an díoltóir go n-íocfaidh sé an luach a bheidh ar an charr faoi cheann cúig bliana?  Guímís!

Cá bhfuil an chiall san íocaíocht breise a bhfuil Brian ag tabhairt don na bainc?  Níl sé ann.

Aontaím go bhfuil gá ann níos mó caipitil a chur isteach sna bainc. Ach is féidir é sin a dhéanamh ar bhealaigh eile. Mar shampla, cuir an t-airgead isteach i bhfoirm scairchaipitil – gnáthscaireanna, scaireanna tosaíochta, A scaireanna, B scaireanna.  Is cuma cén t-ainm a chuireann tú othu, ach bí cinnte go bhfaighidh tú díbhinn ar na scaireanna uilig gach bliain agus gur féidir leat iad a dhíol sna todhchaí, nó ar a laghad, aisíoc a fháil orthu am éigin.

 Brian, a chara!  Tá Chleachtas Cuntasaíochta á dhíol agam …

Maureen Ní Ghóillín

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: