Skip to content

Níl aon Chiall le Scéim Bhriseadh na gCarranna

December 14, 2009

Tuige ar tugadh an scéim seo ar ais?  Bhí sé againn cheana le linn an Tigéir Cheiltigh agus chuidigh sé linn na caisleáin eacnamaíochta a leagan ina bhfothracha.  Fiú má tá na carranna éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de, níl aon mhaitheas fadthéarmach sa scéim seo.

Cinnte, tá a scéim chéanna acu sa Bhreatain, san Fhrainc agus sa Ghearmáin agus tá siad ag baint leas aiste.  Ach tá difríocht mhór idir na tíortha sin agus Éirinn.

Tá tionscail déantúsaíochta carranna sa Bhreatain, san Fhrainc agus sa Ghearmáin.  Níl in Éirinn. Ciallaíonn sé sin go mbíonn orainn gach carr a cheannaíonn muid a iomportáil.  Agus chiallaíonn sé sin go dtéann an chuid is mó den airgead a chaitheann muid ar charranna thar lear, ag cuidiú le forbairt eacnamaíocta tíortha eile.  An shin an plean?

Cinnte, téann a lán den airgead isteach i gciste an rialtais (CBL agus CCF).  Cinnte, beidh níos mó daoine fostaithe sna seomraí taispeántais agus béidh ÍMAT á íoc acu agus níos mó airgid arís ag dul isteach i gciste an rialtais.  Ach sé an dream a bhaineann an leas is mó as, ná na déantúsóirí carranna agus níl aon cheann acu in Éirinn.

Céard a tharla do Chomhardú na n-Íocaíochtaí?  An bhfuil duine ar bith sa Rialtas ag coinneáil súil air?  An bhfuil sé imithe mar thomhas ar an staid eacnamaíochta?

An bhfuil an Rialtas ag dul ar ais go dtí na polasaí millteacha a tharraing an cúlú eacnamaíochta orainn?

Céard é an chéad chéim eile a mholfaidh an Rialtas – an dtabharfaidh siad gríosú don phobail dul amach agus iasachtaí a fháil ó na bainc, mar a rinne na daoine cheana agus an dallamullóg orthu?

Comhairle!  Má fhaigheann tú airgead ar iasacht, bí cinnte go bhfaigheann tú é ó bhanc Éireannach!  Béidh tú ag cur le leas eacnamaíochta na tire seo ar dhá bhealach – ní bheidh tú ag seoladh níós mó gnó thar lear agus beidh tú ag obair ar mhaithe na n-íocóirí cánach uilig mar tiocfaidh laghdú ar an méid a bheidh orainn (mar náisiún) a íoc leis na bainc sna am atá le teacht!

Laura Ní Thuathaill

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: