Skip to content

Caith an Buiséad sa Bhosca Bruscair

November 30, 2009

Tá sé beagnach an t-am sin den bhliain arís.  Níl an Nollaig ná an Buiséad i bhfad uainn.  Cibé tuairim atá agat faoin chéad cheann, níl sa dara ceann ach am amú.

Ceist agam ort! Cé mhéad bliain a bhí ioncam agus caiteachas an Stáit díreach mar bhí beartaithe sa réamhaisnéis?  Gach bliain?  Ceann amháin as cúig?  Ní hea.  Nàid!  Neamhní!  Zero!  Zilch!

Tá na Ranna Stáit uilig faoi láthair ar a ndícheall ag iarraidh airgead a chaitheamh roimh dheireadh na bliana.  Cén fáth?  Mar tá an t-airgead sin ina mbuiséid féin acu agus muna gcaitheann siad é, ní bhfaighidh siad an méid chéanna arís.  Sa chaoi sin, níl aon bhuntáiste ann dóibh airgead a shábháil agus a sheoladh ar ais chuig an Rialtas.  Ní bhronnann an Rialtas corn ar na Ranna a thagann isteach faoi bhuiséad.

Agus nach bhfuil an amadánact chéanna san earnáil phríobháideach chomh maith?  Leanann ‘chuile roinn ar aghaidh ag caitheamh a gcuid airgid ar fhaitíos nach bhfaigheadh siad é an bhliain dar gcionn.  “Lig amach an t-airgead!  Scaoil amach an t-airgead!  Caithfidh muid ceann bliana a bhaint amach ar phócaí folamha!”

Féach ar an sampla seo agus cuir ceist ort féin an bhfuil an fhírinne ann nó nach bhfuil: tá tú i gceannas ar an Roinn Mhargaíochta sa ghnó agus bíonn ort díolacháin de €500,000 a bhaint amach in aghaidh na míosa.  Sin do bhuiséad.  Cuir i gcás go raibh an luach sin bainte amach agat cheana sa mhí seo, ach díreach roimh dheireadh na míosa tá deis agat (nó ag do roinn) conradh eile de luach €300,000 a fháil.  Céard a dhéanann tú?  Tá fhios agam! Ins an tuarascáil a chuireann tú ós comhair na Stiúrthóirí deireann tú go raibh díolacháin €500,000 agaibh agus ní deireann tú focal faoin €300,000!  Anois tá €300,000 den bhuiséad den chéad mhí eile bainte amach agat gan aon stró!  Sin an chaoi a tharlaíonn sé!

Cén fáth a bhfuil muinín ag lucht ghnó sa chóras lofa seo?  Tá sé in am againn buiséid a chaitheadh amach sa bhosca bruscair!

Cyril Mac Gíonntaigh

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: